۲۲ ۱۳۹۱
 
 

: یǐ

ی ی ....ۀ


"یǐ " ی "" ی ییی ی ی یی ی یی ی "ی " ی ی ی. ی یی ی ǘ - ی ی- ی ی ی . ی ʐی ی .
ی ی ѐ ی ی ی ی ی ی ی ѐ ی ی. ی ی ی ی - ی یی ی - ی ݘ ی ی ی ѐ ....

ی ی ی ی یǐ ʐیی یی ی یی:

ی "یǐ " ی ی ی " ی " ی. ی ی ی ǡ ی ییی یی ی ی ی ʿ

- ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی یی ی ی ی . ی ی ی یی ی ی . ی ی . یǐ ی . ǐ ی ی ی یی ی ʡ ی  یییی ( ) . ی ʘ ی . ی ی ییی ی ی ی Ԙ . ی ی ی ی یییی ی .

- ی ی- ی ی ی ی ی ѐ ییی . ی یی یی ی ی یی ی ی ی 捘 ی ی ѐ ییی . ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ   یǿ

- ی ی. ǡ ی ی ی یی ʡ э ی ی ی ی ʡ ی ʡ یǐǡ ی ی . ی ی ϡ ی .... ی ǐ ی ی یی - 捘ی ی ی ی ییی - ی ی ی ی ی . ی ی ی یی Ș یی ی ی ی ی ǎ ی ی ی ϡ ی ی ی ییی ǐ یϡ э یѡ ییی ی ی ی ی ییی ی ی ی ǡ یی ی . ی ی Ǎ ی . "ی ی" ی ی ی ی ی یϡ یی ی ییی یی ی ی ϡ .

یی ی یϡ ی ی ǡ ی ( ) . ی ی Ș ی ϡ ی یی ی ی .... ی ی ی یی.

ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ییی . ی ی ی ی ی ی ی ی یی .

ǎ" " یǐ ی ی ی یϿ

- ی ی یی ϡ ی یی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی Ȑی. ی ی ی ی ǡ یی ݘ ی ی ی ی ی ی یی ی ی. ی ی ی Șی ی Șی ی ی.

ی یی ی ی ی ǎ ی ی ی ی. ی ی ییی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی

- ی ی ییی ی ی ݘ ی . ی ی ی ی ǐ ی ی Ș ی ی یی ی ی ی ی یی ی ( ) ی ی ی ی یی Ș ی ی ǡ ی ی ݘ ی ی. ݘ ی ییی .... ی ی یϡ ی ј ی ی ی. ی یی ϡ ی ی یی ݘ ی یی ی ی ....

 


Delicious Delicious


 
جستجو
جستجوی فيلم، کارگردان، بازيگر..:

fa en


سايت های سينمايی!
 

Find a birthday!


پيوندها
 
مجله ۲۴
آدم برفی ها
دیتابیس فارسی فیلم های سینمایی
کافه سينما
سينمای ما
سينمای آزاد
 

اخبار روز ايران

[ Yahoo! News Search ]

Search Yahoo! here
 
 [ Yahoo! ]options