۲۴ ۱۳۹۱
 
 ی یی ϐی ی یی ( ی) ی ی ی . ǡ ی ی ѐ ی ی ѐ ی یی ی (Kristina Lindström) ی (Maud Nycander) ϐی ی ی .

ژ ی ی ی ی یی ǐ ی ی یی ی ی ϡ ی ی .

ی یی ی ی ی ی . ی یی ی ی ی ی .ی ی ی ی:

эیی . ϐی ی ی ی ی ی . э ی ی ی یی. ی ی ی ی ی یی .Lyssna:

ی ی یϐ ی ϐی ژ ی .
ی ی ی ی ۱۹۶۸. Foto: Scanpix

. یی ی ی ی ییی ییی ١۹۶۹ ی ی ی ϡ :

ی ی ی ی ی ی ϐی ی. ییی ی ی .یی ی (Kristina Lindström) ی (Maud Nycander) ی ی ی ی ی . یی ی ی ی یی ١۹۷۳ ی ی ϡ ی ی ی . ی ی ʡ ی ی یی ʡ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی .

یی ی (Kristina Lindström) ی ی ی ی:

ی ی. ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ϐی ی . ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی ѐ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی (Lisbet Palme) ی ϡ .

ی ی ϐ ی ی ی ی ی . ی . ی ی ی ی . ϐ ی ی ی ی ی یی Ԙ ی ی ی ی Ȑ .

ی ی ی ی یی (Kjell-Olof Feldt) ͘ی ی ی ی ی ی ی ϐی ی ی ی ی .

ژ ی ی ی ی ی . یی ی (Kristina Lindström) ی ی ی:

ی ی ی یی ݘ ی ی .
ی ی یی ی Ӂیǡ یی ی ی ρی یی ی ی ی ی ی ی ژ ی .

ی ϐی Ϙی ی ی .
ی ی ی ی یی ی ǡ ʘ ی ϐی یی ی ی ی ی یی ی .

یی ی (Kristina Lindström) ی ی ی:

ژ ی ی ی ی یی ǐ ی ی یی ی ی ϡ ی ی . ی یی ی ی ی ی . ی یی ی ی ی ی .

ی ۲۸ ی ١۹۸۶ ی ی ی ی ی ʡ ی ی (Lisbet Palme) ی .

:
Persiska ... ی

Homayun Morowat
ی
Ԑ ی یی ی ی ی
Morowat.homayun​@sverigesradio.se


Delicious Delicious


 
جستجو
جستجوی فيلم، کارگردان، بازيگر..:

fa en


سايت های سينمايی!
 

Find a birthday!


پيوندها
 
مجله ۲۴
آدم برفی ها
دیتابیس فارسی فیلم های سینمایی
کافه سينما
سينمای ما
سينمای آزاد
 

اخبار روز ايران

[ Yahoo! News Search ]

Search Yahoo! here
 
 [ Yahoo! ]options