يکشنبه ۸ آبان ۱۳۹۰
 
 

مهدي خزعلي: در نمايشگاه مطبوعات چه گذشت!


يكشنبه 08 آبان 1390 ساعت 01:11
مهدي خزعليهر چند اندکي پس از انتخابات 88 ( مرداد ماه) در يک نامه چند سطري دو نشريه پزشکي مرا لغو امتياز کردند، هر چند که در اين سه سال غرفه اي در نمايشگاه به ما ندادند و فضاي نمايشگاه با خاطرات سالي که غرفه برتر نمايشگاه، غرفه کتاب سفيد بود - از حيث تلاش و فعاليت، نه متراژ! - برايم سنگين بود!

هر چند در ميان خيل نشريات رانت خوار دولتي که با پول بيت المال به جان و مال و آبروي مردم مي زنند، رهزناني که ناشيانه خود را رفيق غافله مي خوانند و گرگاني که در پوست ميش نگنجند و هماره پنجه خونين شان از پوست بيرون زند، احساس ناامني مي شود و هر لحظه منتظري که يکي از پشت خنجر زند يا پنجه و دندان به رويت کشد!

اما به ياد شبهاي تيره و تار سنگر،که تنهاي تنها با آخرين نارنجک باقيمانده و ضامن کشيده، در حالي که با تمام قوا بر اهرم ضامن فشار مي دادم که رها نشود و دندانها را بر هم مي فشردم که لرزش آنها در سرما ايجاد صدا نکند، با يک باطري بي سيم به سوي گروهان فتح مي رفتم که ارتباطش قطع شده بود، نمي دانستم زنده اند يا مرده يا اسير! شايد در سنگرشان يک عراقي انتظارم را مي کشيد!امروز باز هم با نارنجک از ضامن درآمده به ميانشان رفتم، وارد غرفه روزنامه جوان ( وابسته به سپاه پاسداران ) شدم، مي خواستم مرا ببينند و خجالت بکشند، اينها به دروغ در روزنامه شان نوشته بودند، " مهدي خزعلي مخفيانه از ايران گريخت! " خواستم بدانند که اين بسيجي خيبر نمي گريزد!البته نارنجک من در همان غرفه منفجر شد!!!

تا وارد شدم، چون گرگان (بلاتشبيه) که با زوزه اي همديگر را براي شکاري بزرگ فرامي خوانند، از بقيه غرفه هاي جناح انحصار، همه جمع شدند، خود را در جمع شکارچياني ديدم که به پيروزي خود يقين داشتند، يک نفر به چند ده نفر! اما مي دانستم که کلمه حق پيروز است!


يکي آمد و گفت: " چرا با صداي آمريکا مصاحبه کردي؟ "

گفتم: " بسم الله شما تريبون بدهيد تا با شما مصاحبه کنم! "


ولوله اي افتاد، يکي رفت و ميکروفوني آورد، ديگري او را نهي مي کرد که : " به او تريبون ندهيد، او هر چه مي خواهد مي گويد و برايتان بد مي شود! " دوستش مي گفت: " دوره اش مي کنيم و آبرويش را مي بريم! " جالب بود، نه تنها غرفۀ دولتي ها دو نبش و سه نبش و بزرگ و شاه نشين بود، بلکه با کمال وقاحت بلند گو گذاشته بودند و صدايشان در سالن نمايشگاه مي پيچيد! خوب سپاه است ديگر، خود را مالک مطلق اين کشور مي داند و بقيه مطبوعات بايد مزاحمت بلند گوي او را تحمل کنند و دم نزنند!

ادامه مطلب
1390/8/5    
مهدي خزعلي
 


Delicious Delicious


 
جستجو
جستجوی فيلم، کارگردان، بازيگر..:

fa en


سايت های سينمايی!
 

Find a birthday!


پيوندها
 
مجله ۲۴
آدم برفی ها
دیتابیس فارسی فیلم های سینمایی
کافه سينما
سينمای ما
سينمای آزاد
 

اخبار روز ايران

[ Yahoo! News Search ]

Search Yahoo! here
 
 [ Yahoo! ]options