پنجشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۰
 
 

فيلم سينمايی:   بيــــــد و بـــــاد (۱۳۷۷)

 
كارگردان : محمدعلي طالبي
نويسنده : عباس كيارستمي
 
خلاصه داستان : در روستايي دور افتاده، معلم مدرسه پسر بچه اي را كه شيشه اي شكسته از كلاس بيرون مي كند و به او تأكيد مي كند كه تا شيشه اي جاي آن نگذارد حق آمدن به كلاس را ندارد.

در اين روستا شيشه بري وجود ندارد. پسرك بايد رçهي طولاني را براي انداختن شيشه بپيمايد. پسرك كوچك با شيشه اي بزرگ از ميان باد مهيبي كه درختان را خم كرده رçه طولاني را مي پيمايد تا به مدرسه برسد….بازيگران:  هادي عليپور، امير جانفدا، مجيد عليپور، محمد شريف ابراهيمي، بهمن حسني 
Delicious Delicious


 
جستجو
جستجوی فيلم، کارگردان، بازيگر..:

fa en


سايت های سينمايی!
 

Find a birthday!


پيوندها
 
مجله ۲۴
آدم برفی ها
دیتابیس فارسی فیلم های سینمایی
کافه سينما
سينمای ما
سينمای آزاد
 

اخبار روز ايران

[ Yahoo! News Search ]

Search Yahoo! here
 
 [ Yahoo! ]options