۳۰ ی ۱۳۹۲
 
 

ʐی ی ԁ ی ی ی ی ی

 

ԁی: ی یی ی ی ی ی . ی ǁیی یی ǘ ی یی ی ی . ی ی ی ی ی .


ی ی: ی ǘ ی . ǐ ی ϡ ی ی ی Ȑیϡ ی ی ی ی . . ی ʡ ی ǐ ی ی ϡ ǘ . ʘی ی ی . یی јی ی یی ی ی ϡ ی ی.

ی ی یی ی Ͽ
- ی ی یی . ی ی ʡ ʡ ی ی ǡ ی . ی ی ی ϡ یی ی .

ی ی ی ی یʿ ی OECD ی ی ی ی ی ی ی ی ی ییʡ یی ی .
- ݘ ی ی ی . ییی ی ی ϐیی ی ی. ی یی ی ی . ی یی ی ی یی ی . ی ی ی. ی یی ییی ی ی . ی ј ی یی ی ی . ی ϡ ی ی . یی 20 25 ѐ ی Ȑی. ی ی یی ی ی یی . ǐ ی یی یϡ ی ی .

ی ی یϿ ی ی ی .
- ی ی " 608" ی ی ی . ی . ی ϡ ی ی ی ǘ ی ϡ ی ی ј ی ی ی .

ی ϡ Ͽ یی ی Ͽ

- ی یԡ ی ی ی یی ی. ی ی ی ی ʿ ! ی ی ی ژ ی یی : ѐ ی . ی ی Ȑ ی . ǐ ی ی ی ی ی ی ی. ̘ ی ی ی ی .

ی Ͽ
- ی ی ی ژ . . ی. ی ی . ی. ی: ی ! ی ی ی ژ یی . ی ی ј ی ژ ی ȡ ԡ ژ ʡ ژ .

ی ی ی ϡ یϿ
- . ȍ ی . ژ یی ی ی ѐ ی ی. . ی ی . ی ژ ی یی ی ی یی ی .

ی ی 15 ی ی ی . یی ی یی ی ی ی ی. ǐ ی ی ی ی ی. Ș .

ی ی یی ی یʿ
- . ǘی ی Ș ی ی یی ی ی ی. یی ی Ȑی ی . : " ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ." ی ی ی ی ѐ . : " ی " ی ی ی ی ی ی ѿ . .

ی ی ی ی ی .
- ی   ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ǘ ی. ی ϐیی ی ی ǐ ی . ی ی Ԑ ی ی ی ی . э ی ی یی ی .

ی ی ی ی
- ی ی ϐی ی . ϐی ی ی ϐی یی . ی یی ی ی ی یǐ ی . ی ی یԐ ی ی. ی یԐ ی ی ی یی ی ی یی ی .

ی ی . ǘ ی ی
- ی ی ی ی . ی ی .

ی یی یی ی ݘ ی
- ی ѐ . ی یی ی ی. ی ی ی ی ی : یی. ی ی ی ی ی یی . ی ʡ ی یی ی ی ی ی : [Laoshi] یی.

ی ی ی . ی ی یی .
- ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ϡ ی. ی ی ییی ی ی јی ی ی ѐ . ی ی یی یی Ș.  ی " ی یی" ی ی . ی . ی ی ی .

ی ی ییی ی
- ی . ǐ ی ی Ȑ یی ی ی ی : ی یϡ ی ی ی ." ی . ی ͘ ǘ ی ی ی .

ی ͘ی ی 6 . Ԑ ی. ی ی ی . ѐ . : ی ی ʡ ی . 64 . ی ʿ

ј ی . ی ی ی ی یی
- ј ی ѐ . یی ی ی ی . ی ǘ . ǘ ی ی . ی ی ی ی ʐیی ی . ǐ ی یϡ ǐ ی یϡ . ǘی ی ی ی ی. ǘ ی یҡ ی ی ی ی .

=================================

( ) ی ی.ی (Ai Weiwei) ی یی ی ( ) ی ی ی ی ی ͘ ی یی ی . ی ی ی ی . ی ی 10 ی ی Ȑی ی.

https://www.spiegel.de/international/world/chinese-artist-ai-weiwei-discusses-efforts-in-china-to-monitor-him-a-943719.html


Delicious Delicious


 
جستجو
جستجوی فيلم، کارگردان، بازيگر..:

fa en


سايت های سينمايی!
 

Find a birthday!


پيوندها
 
مجله ۲۴
آدم برفی ها
دیتابیس فارسی فیلم های سینمایی
کافه سينما
سينمای ما
سينمای آزاد
 

اخبار روز ايران

[ Yahoo! News Search ]

Search Yahoo! here
 
 [ Yahoo! ]options