۱۳Ϡ۱۳۸۳
 
 

: ѐ ی ییی یی:
ی (. . ی) ی یی یی: ѐ ی ی ی یی ی . یی ... ی ʝ ۀ ی ʺ ʝیی ۀ ی ی ی ۀ ی یی .


یی ی ۀ ی ۱۳۲۰ ۱۳۵۰ ۀ ی ϡ ۀ یۀ یی ی ۀ ݘی ی ی ϡ ۀ ݘ ی . ی یی ی ی ۀ ϡ ی یی ی یی یȝی ی ی ی ۀ .


یی: ی یی . ی ی یی ی ی ی. ی ی . ی ی ϡ ی ی.

ی ی ی ی ی Ԙی ی ی ϻ : ! ј یی ی ی. ی ی ی یی с ! ! ی ی ی ی ی ی ۀ ی ی ی. ǐ ی ی ی ی.

ی ی ی ی ϻ ی ی: یی ی ی ی ی: ۀ یی ی. ۀ یی юی ی ی Ԙ . ی ی یʝ ی ی ی ی ی یی ی ی .ی ی

یی ی ی ʝ ی . ی یی: ی یی ی ی ی ی .

ۀ یʝی ی ۀ یی یی ی یی: یی ǐ Ȑیی ی ی Ԙ ی ی .

ی ی ی یی ی ϻ یی: یی! ی ی یی ی یی ی. یی یی . ی ی ۵۸ : ی ی ϐی . ی یی ی . ی ی ی ی ۱۶ ی ۀ ... ی ی ی .

э ʝی یۀ ۸۶ ۀ ѐ یی ی یی ӝ یی ѡ یی ی ی یی ʡ ȝی ی ی ی یی یѡ ѡ . ی یی ԝیی ی ʝ ی یی:

 
Ș یی ی

ѐ یی ی یی ی ی ѐ ی . ی ی Ș یی ی ی یی ی . یی ی ѐ ی ̡ ی یی. Ԙ ی ی ی. ی Ȑی Ԙ یی ی . ѐی یی . ی ۀ ی ǐ یی ی. ی Ž ی ی ی ...Ӂ

ی Ӂ ی ǐ ی ϡ ی یی ی ی ی (ۀ یϐ) یی . ۀ ی ی ی ی . ی Ȑی ی ی ی ی ! ی ی Ӂ ی یی ϡ ی ی ی. Ԙ ی ...

ی

[ یϐ] ی ϡ ی [ی ] . ی یی ی ی . یی ی ی ی! ی ی ... ی ی ی ی یی ی یی یی! ی ی یی ی ی. ی ی ی یی ی ی ǐ ی ی یی... ی ی ی ی Ϻ ی.

ݘ ی ی ی ی !

ی یی . ی ی . یی ی ی یی ݘ ی ی ی ی ! ی ی ʿ ی ی یی. ی ی ی ی یی یѿ ی ی ی ی ی.

ی یϐ ʘ

ی ی یϐ Ԙی ی یϐ ی ۱۳۴۸ یی . ی ی ی یی ی. ʘ ی ی یϐ .ی ی یϐ ی ϡ ی ی یϐ ی ی ی ی. ی ی Ԙی یی یϐ یی ی . ی ی یی Șی ی ی ی. ی . ی یی . ی یی ی ی یϐ . . یی یی . ی یϡ یی ی ϡ ی. ی ی Ș. ی . یی یی.


  ی ی !

ی یی ی ی . ی . ی یی ی ی یϐ ییی. ی یی ی ی ! ی ی یϐ . ڡ ی. ی ی . ی ی ی ی.


ی ӝ
 

یی ی ی ی ی ی ی . ی یی Ԙ . ی یی ی یی Ϙی ی یی ݝی ǘ ی. ی ی یϐ . ی ϐ . ! [ ی ] ǘ . یی . ی ی ی Ͽ ی! Ϙ یی ی ϡ ی .


ی ی ی

ی ی ی . ی ی . ی . ј. ی ǘ . یی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ʡ ییی ی . ی ی. ǐ ی ی . یی ی ی ! . ییی.


ی

[ۀ ی ی یϐ یی] . یی ی ی . [ی] یی ی یی ی . ی یی ی ی.


͝ ی

یی یʝ ی ی ϡ ی ی ی ی. ی ی (ی یی ی ͝ ی) ی ی ی ی. ی ی. ی ی یی ʝ ی ی ی ی ی. ی یی ی ی ی ی ʿ ی . ی ی Ȑی یی یی ی. ی یی ی ی .


ی !

ی ی ی یی ی ی ی. ی ی ϡ ی . ی ی ی . ѐ . ی ی . ی ی ! : ی! . ی ی یϡ یی ی . ی ی ی ی ! ی ی . ی ی . .
 

ȡ ی !

[ ] ی یی ϡ یی . یی ϡ ی. ی ی ی ی ی ѐ ʡ ی ی ۱۰ ۱۰ ѡ ۱۵-۱۰ ӝی ی ی ی ϡ ی یی ی ... ȡ ʿ ی ǡ ی ی یی ی : ی Ϙ یی ی ی ی ی ی ۲۹ ی ۳۰ . ی . ی ی یی Ȑیی ی . ی . ی ی坍 ǐ ϡ یԡ ی ی ی . ی ǿ ی ʡ ی ی ( ی ) !


ۀ ی

ی ی ی ی ی ی ϡ . ی ی . ی . ی ی ی ϡ ی ی ی . یی ǐ ی . ی ی ʡ ی. ی ی ی ی ی . ǐ ی یی . ی ی ی یϿ ییϡ ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ! ی ی. . ی ی ی ... ی یǡ ی ی یʿ! ǐ ییی ʡ یی ! ی یی ی یی Ȑی. ی ی ی یی یی ی یی ... ی.


۱۵ ʡ ییϿ

ǐ ی ی. ʡ ییϿ ی ی یی. یی یی ی ʡ ی ی ј ی یی ی ی ی ی . ی ۱۵-۱۴ ی . ی ی ی ȝ ی . ی ی . ی یی ی .


  ی ی

ی ی ی : / / . ی ی یӡ ی ی ی یی یی یی یی. ی ی . ... ی ی ی ی. ی یی یی ی . یی ی : ی/ ǘ ی. یی ی ی ی . یی ی ی ی . ی ی یی یی ی ی یی ی.


ی یی

... ݘ ی ی ی ی یʡ ی ی ی ی ی یی . ی ی یی ی یی ی ی یی . . ی .


ی ی

ی ی ی ȝی ی ی ی ی ی ی. ( ی ی ی ی) ۀ ی ی Ԙی ی. ی یی ی ی ی ی. یی ʻ ی .
 
26 1392  0:27


Delicious Delicious


 
جستجو
جستجوی فيلم، کارگردان، بازيگر..:

fa en


سايت های سينمايی!
 

Find a birthday!


پيوندها
 
مجله ۲۴
آدم برفی ها
دیتابیس فارسی فیلم های سینمایی
کافه سينما
سينمای ما
سينمای آزاد
 

اخبار روز ايران

[ Yahoo! News Search ]

Search Yahoo! here
 
 [ Yahoo! ]options