۱۲ ۱۳۹۲
 
 

   ی  یی ی    یی  ی یی. Ә ی Ϙ

ʐ ی یی

: ۳۰ Ӂ ۲۰۱۳  ی ی ی

 När ingen ser 䝐 ی ییϻ یی ǘ ی ی Ϙ ی . ی ی Ϙ ی ی ی ی ی .

ی ǘ ی ی یی ی ی ی ی ی ϐی ی ϡ ژ ی ی ی ی یی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی Ϙ ی ی ی ی .

ʐ ی یی




ی یی ی   یی
ی یی. ژ ی یی ی ی

یی ی Ϙی ی ی ی ی ی ی ʘ ی . ی ͘ ی ϡ ی ی ی ϐی . 

ѐ ی ی ی یӡ ی ی ϻ ی ј ی ی یی ʐی ǘ  ی Ϙ یی ی ی . ی ی ی ی ی ی یی .

Lyssna: ʐ یҡ ی

ی یӡ ی ی ϻ ی ی Ϙ ی ی ی ی Ϙ ی ա ی ی ی ی ی .

  ی ʐ ی ژ ی Ǎی ی ی ی ی . ʐی ی ی ی ǘ ϡ ی ʐ ی ی یی ی ی یی.


ی
zinat.hashemi​@sverigesradio.se


Delicious Delicious


 
جستجو
جستجوی فيلم، کارگردان، بازيگر..:

fa en


سايت های سينمايی!
 

Find a birthday!


پيوندها
 
مجله ۲۴
آدم برفی ها
دیتابیس فارسی فیلم های سینمایی
کافه سينما
سينمای ما
سينمای آزاد
 

اخبار روز ايران

[ Yahoo! News Search ]

Search Yahoo! here
 
 [ Yahoo! ]



options