دوشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۲
 
 

آهنگ زيبای "کاروسو"

بازنوازی قطعه های بیادماندنی توسط جیووانی مارادی

این اجرای زيبا همانند نسیمی خوشبو که در چمن زار می وزد، آرامش را همراه با گرمای عشق و صمیمت به ارمغان می آورد.

 مارادی در این اجرای انفرادی ترکیبات صمیمانه‌ی بسیار زیبایی از پیانو را به نمایش گذاشته که شنونده را به سفری عمیق و رویایی هدایت می کند تا آرامش، سکون و عشق را برای او به ارمغان آورد.


Delicious Delicious


 
جستجو
جستجوی فيلم، کارگردان، بازيگر..:

fa en


سايت های سينمايی!
 

Find a birthday!


پيوندها
 
مجله ۲۴
آدم برفی ها
دیتابیس فارسی فیلم های سینمایی
کافه سينما
سينمای ما
سينمای آزاد
 

اخبار روز ايران

[ Yahoo! News Search ]

Search Yahoo! here
 
 [ Yahoo! ]options