186 خبر در ۱۹ صفحه وجود دارد که شما صفحه ۱۵ را مشاهده مي کنيد. پنجشنبه ۶ آبان 1400

 
جستجو
جستجوی فيلم، کارگردان، بازيگر..:

fa en


سايت های سينمايی!
 

Find a birthday!


پيوندها
 
مجله ۲۴
آدم برفی ها
دیتابیس فارسی فیلم های سینمایی
کافه سينما
سينمای ما
سينمای آزاد
 

اخبار روز ايران

[ Yahoo! News Search ]

Search Yahoo! here
 
 [ Yahoo! ]options

۲۴ ۱۳۸۹ لينک دائمي

 ی ѐ یϐ   ییی ی ѐ ییی

Ԑ ی ی (۲۲ ) ی یی ییی ی ی ی یی . ی ی ی ѐ ϡ ی ی ییی یی Ԙ یی : ѐ یϐ .

ی ی ی ј ϐ ی ی یی ѐ ϡ ی یی . ی ی ی ی ی ی ی ی ییی ی "ی ی" ی. Ӂ ی ǘ ی ی ی ی ییی ی .


یی ی ی ϡ ی ϐی ییی ی ی ی ј ی ی ییی ی ی ی ییی ی یی .


ی ی  ییی  ی "ی ی" ی

ی ی ییی ی "ی ی" ی

ی یی ی Ӂ یی ی ی ی. ی. ی ǘ ی ی ی ی : ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ϻ ی ی ی ی ی ی ی ی .
ی ی ی ی ی .


ѐ یԡ ی ی ی ی ی ی
...

 

فرستنده:
 

Delicious Delicious
۲۴ ۱۳۸۹ لينک دائمي

ј

ی ڝی ϻ

 ۲۴  ۱۳۸۹

ی  

ϝی ی ی یی ͘ ی ی ڝی .

یҡ ϝی ی ی ی یی ی ۱۵-۲ یی یʝ یϡ ی ی ی ی ی یی . ی یی یی ϡ .

ǘ ی ʝ ی یی ی ی یی ی ی ی . ی ی ی ԁی ی ی ی ی ی یی ی.

ی ی یی ی ی یҡ ʘ یی ی ی ی ی ǐ یی ی䝘 ی .

ی ᡝ ی ی ی ǘی . И ی ی ϝ ی ی ی ی ی ԝی ی ی ی ی ѐ ی ی : ی ȡ یی Ș یی یی Әӡ ϡ یی ی ی ی υ

 

فرستنده:
 

Delicious Delicious
۲۲ ۱۳۸۹ لينک دائمي
ی ѐ

ییی یѻ

 ۲۲  ۱۳۸۹

ی

ی ییی یѻ ی ی ѐ ی ی​ی .

ی ی ی坘 ی ی ییی ی ی : ی ی یی ی ی坐ی ی یی ѐ ی䝐ی ی ی یϡ ی ی ʡ ی ی ی یی ی ی И ی ی ی ی ی ʝی ѐ ی ی ی ی ϡ ی ی .

: ی ی ѐ یی ی ی ۶۰ ی یی یی ʡ ی ی ی ی ی ی ѐ .

И ی ی ѐی ی ی ϻ ی ی ϻ
.

 

فرستنده:
 

Delicious Delicious
۲۱ ۱۳۸۹ لينک دائمي

ی Ԙ:

ی ی ϻ

ی

ی Ԙݡ ی ی ی ی ǁی ی .


 ی   ی ϻ

ی Ԙ ی ی ی ی ǁی ϡ ȝ ی ی ی юی ی ی ...

 

فرستنده:
 

Delicious Delicious
۱۶ ۱۳۸۹ لينک دائمي


ی ی Ԙ


ی ی Ԙ
 ۱۷  ۱۳۸۹ 
ی


ی Ԙ ( ۴ ی ۱۳۳۳ ی Ԙ) ی یی ۲۴ ǁی ϡ ی ۶ ی ی ی .

ی坡 ی ی ی ۱۴:۳۰ ی ی ی Ԙ ی ی ی ی . ی ی ی Ԙ ی ی ύ ϐی ی . ی ی Ԙ ۱۳ یʡ یی ی ی. И یی ی ǁی ی ی یی ی.

ی Ԙݡ ی یی ی ی Ԙݡ ی یی ی
ی ǁی ی Ԙ

 
 

ی Ԙݡ ی یی ǁی . ۲۴ ( ) Ԙ ی ی یʐ јی ی ی ی ی .

ی ی ی Ԙ یʐ јی ی ی ی ی ی ی ی . Ԙ ی ی ی ԡ ی сی ی ʡ ی .

ی Ԙ ی ی Ԙ ی ی ј ی ی . ی ۱۹۷۹ ی یی یی ی . Ԙ ی یی ˜ی ی ییј یی ǐ ی یی یی ی . ی Ԙ ۱۹۸۵ ϐی ی یی یʝی ی ی یی.

ȝ ی

Ԙݡ ی ۵۵ ی ی ی ی ی ۷ јی ی ی . ی ی ј ی ی ی ی ۴ ی ی . یی یݡ ی ی ی ی یی ی ی ی .

ی ییϝ Ԙ ی ی ی ی юی ی . ی یی ی ی ی (ی) ј ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی .

Ԙ ی ی ی ی ی ʝ یی ی ی . ی ی ی ʝ ی ی ѻ یی.

ی ی یی ی ݘ یی Ԙ ی یی ی ی . ی ی ی Ԙ ۱۹۹۶ " " . ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی "ǘیی" ی "ǘѐیی" ی юیی ی ی.

Breathful یی ی یی Ԙ ۳ ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ԝ . ی ی ی ی یی ی ی ی ییϡ Ԙ ی ی ی Ȑیϡ ی ی ی یی ی ی ی ی یʝی .

"ی "  ی ی Ԙ


یی ی Ԙ "ی " ۳ ی ی یی ی ی ی . ی ی ۲۲ ی Ԙ坐ی ی ی یی. 

ی ѐ یی ی ی ی . ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی ۱۰۰ ۱۵۰ ی یی ی یǐ ی یی ی ی ی ی یی. 

ی ѐ یی ۱۰ ۸۸ ۱۷ ʐ ԡ . ی ی ϡ ی ی ۴۹ 坡 ی ۳ ی ی . 

ی ی ی ۴ (۲۵ ) ی ی 200 ی ی ی .

 

فرستنده:
 

Delicious Delicious
۱۷ ۱۳۸۹ لينک دائمي
ی ی ی ی

ی ی یی ј ϻ

 ۱۷  ۱۳۸۹

ی / ی

ی ی ی јی یی یی ی ی ی ȝی ی ی .

یǻ یی Ș ی ی ی ی ی ϻ یی ی ی ی ی ͘ ی یی ی ی ј . ی یǻ یی ی ی ی یی с .

ی ی ی یی ی

 

فرستنده:
 

Delicious Delicious
۱۳ ۱۳۸۹ لينک دائمي

ی ی

ѐ ی

ی یی

ی ѐ یی ѐ ی یی ی ی ی ی ی Ϙ ی ی ѐ ی ی Ԙی ی یی .

ی ی ی یی ѐ ϐی ی Ș ی ʝی ی ی ی ییی ی ی ی . ی ی ی Ԙی یی ی ی ی ی یʝیی یی ییی ی ی ی .

ی ی ی ی ی ی یی ی ی . ی ی ی ی یی یی ی ی یی ی ی یʝ ی ی ی یی ی ی ѐ ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی یی یی یʝی یی ی ی ی .

ی ی ی ی ی ی сیی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی یʝیی یی ی ی ی یی یی ی یی . ی ی ݝی ی یی یی ی ی ی .

ρѐی ʘ ʘ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ϐی ی.

یی ی ی  . ی ی ی ی ѐ ی یی ی Ȑیی ی ی یی ی ی. یی ѐ 捘 ی јی یی یی. ی ی   ی ی یی ی ی ی ی. ی ی ѐ ی ی یی ی ی  ی یی ی ی ییی ی ی ی یی ی ی ی ѐ ی ی.

ی ی ی ی ѐ ی ی ی ی یی یی ѐ. ʘ ʘ یϐی ی ی ی ی ی یی ی یی ی . ی ǐ ی ѐ ی ی ی ی ی ی ی .

ی   Ȑی ѐی Ԙی . ی یی ی ی ی یی ی ی. یی ѐ ی یی یی ǁ ѐ ی ی ی یی ی ی. ی  ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ѐی . ی ی ی ی ی ی .

ی ѐ ی یی ( ی ی ی ѐ ) ی ی ی ژ ی ییی یی ѐ ی ی ѐ ی ی یی ی Șی ی یی. ی ی ی ی ی ی .
 

فرستنده:
 

Delicious Delicious
۹ ۱۳۸۹ لينک دائمي

ѐ ϐی


ی ѐ یӻ ی ѡ یӻ

ی ی


ی ی ی ѐ ییی ی یی یی ǻ . یӻ ی ی یی ۱۹۹۷ ی ی یی ی ی ی ی یӻ ǻ.  ی ѡ یӻ ی ی ی ی یی .

 

یی ѐ ѐ ی ѐ . ی ی یی ی یی ی یی ی ѐ ی ی یی یی. ی ѐ ϐی ی ی ی ییی ی . ی ϐی ی .

ی ی ی ی ی ϐ ی ی ی Ի ی ϐی ѐ . ی ی ʡ ی ی ی ی ی ی ѐ ی. ی ѡ ی ی. ѐ ی ی یی ی ی ی ѐ یی . ی ѐ ی ϐی ی یی ϐی ی ی ϐی ی ی ی ی ϐی . ѐ ی ی ی ی ی ی.

ی ی ی . ی یی ی ییϡ یی ییϺ یی ی ییی ی ѐ ی ی یی ϐی ی. ی یی ی ی ی ѐ ی ی. یӻ ی یӻ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی .

یی   ǻ ǘ یی ی ѐ ی ی ѐ   ی ϐی ی . یی یǐی ی یی ی ǐ ی ی ѐ ی Ӂ ی ی ی ی ی ی ی ѐ Ș ی ی ی ی ی ѐ ی یی ʿ


 

ʘ ی !


ی ی ی یی ی Șی.

ی䝘 یӻ ی ی ی Ԙی ϡ ی یی ی Ș ی ی ǘ یϡ ی ی یی ی ی یی یی Ϙی ی یی یی ی ی یی. یی یی Ϙی ی ǘ ȝ ȝیی ݘ ȝی ی ی . ѐ Ϙی ی ϐی ʐی . یی ی ی ی . ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی ی ی. ی ی ی یی یی یی . یی ی ی ϐ یی یی ی ی ی ی ی ی ییی ǘ ی ی . ϐی ی یی . یی ی ی ی ی ی. ی ی یی ی ی ی یی ی. ی ی ی ی یی ی Ϙی Ͽ ی یی ی یی ی ی Ϙی Ͽ یی ی ی Ϙی ی Ͽ


ی یی ϐی ѐ ی ϡ یی ی . ǘ ی ی . ی ی ی ی . ی ϐی ی ی یی ی ی ی: ی یی ی ی Ϙ ی. ییی یی ȍ ǡ ȍ یی یی ی ی ی. یی یϿ  ی ی ی یʿ ی ی ی.   ѐ ی ی ݘ یϡ ѐ ی. یی ی . ی ی ی ی ѐ ݘ ی یی . ی یی ݘ ی. ݘی ی یی ѐ یی. Ϙی ی ی ی ی یی ی یی ی یی ϐی . ϐی ی ѐ ݘ ی ی ی Ϙی ی یی ی ی ی ی ϐی ی یی ی . ی ی یی ǘ ی ی یی ی ژ ѐ ی ی ѐ ی ی ϐی ی . یی ϐی یی ѐ یی ی ی ѐ ϐی ی.


ی یی ی ǘ ی ی . ی ی ی ی یی ی ی . ϐی ی ی ی ی یی ی . ی ی . ی Ȑی ی ی ی ی ی. ی Ȑی ی ی ی. ی . ی ѐ ی ی ѐ ϡ ی ѐ ی . ی ѐ ی ی یی ی یی یی ی ی . یی ی ی ی یی ѐ ییی ϐی . یی ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی ی ییی یی یی یی یی ѐ یی ی ϐی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ѐ ѐ ǘ . ی ی ی ی . ی ی ی ی ی . ی ی ی ی یی ی یی ی Ϙی ی یی ی ѐ ی. ی ی ǘ یی ی . ی Ș ی ѐ ی. ی ʘی ی. ی ی ی ѐ ی ی ѐ یی ѐ ی ی یی ی ϐی ی ی. ی ی یی ی ی ی ی یѐ . ی䝘 ی یی ی ی ییی ی ϐی ی ی ʘی .

ی ѐ ی ی ی ϐی ی ی . یی ی ی ی ϐی ی ییی ѐ ی یی ی ی ѐ ی ی ی ϐی Ґ یϡ ی ( ی ی یی) ی ی Ә ی ی . ی یی ی ی ی ی ѐ ی ی ی ی ѐ ی ی ی ѐ ϐی . ʘ ϐی. یϐی ی ی ی یی ی ی ی یی ی ی ѐ ی ی ی ی یی ی ی ی ی ѐ ی ی ی ݘ ѐ ی ی ی ی ی یی ی ی یی Ȑی.


یی ییی یϡ یی. یی ی ی ی ѐ ی ی ی ی ی یی یی. یی ی ی ی ی ݘ یی. یی ی Ϙی ی ی ی   ی ی ǘ ی ی یی ی. ی ی یی ی ی ی ѡ ی ѐ یی ی یی ی ی   ی یӻ یԐی ی. یی ی ѐ ییی. ی Ϙ ی یی ј јی ی ی ی ی ی  ی. یی ѐ ی ǘ ی ی ی ی ϐی ی. ی ی Ϙی ی ی ی ی ی ی یی یی ϐی : ی! ی ی یی یی ی ی ی . ی یی ی ی یی ی ی ی . ی Ϙ ی ی ی ی ی ی . ی ی Ϙی یی ی یی . یی یی ی ی ی ϐی ی . ی ی ی ʝ یی. یی ی ی ϡ ی ی ی ϐی ѐ ی.


ی Ȑی ی ѐ ی یی ی ی ی ی Ȑ ی ی ی ی ی Ȑی ی ی ϐی ی ی ǐ ی ѐ ی ی ی ی یی ی ی ی  . یی ی ی ǐ Ȑیϡ ی   ی ییϡ ی ѐ یی ی ϐی ییϡ ی ѐ ی ی ی. ʘ ی ѐ ی ی ی ϐی ی ѐ یی ی ѐ یی ǻ ی ی یی ی ϐی . 

: ی

 

 

فرستنده:
 

Delicious Delicious
۸ ۱۳۸۹ لينک دائمي
ی ی ی

ی یی ی یϻ

۸ ۱۳۸۹

ی ی / ی  

ی یی ی یی یی ی یϡ ی ѐ ی یی ی ی ی .

ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ǎی ی ی ʡ ی ی یی ی یی ϐ ی ی . ی ی 㝘 ϐی ی ی یی ی ی. ی ی ی ϐی یϡ ی ی ǘ . 

ی ی ی یی ی
 


ی یی ی ی ǎی ی ј ی. ی ی ی ی یی ǐ ی ی. ی یی ی یی ی یی یی ϐی ی ϐی . ی یی ی ی  ی ʡ ییی. ی ی یϡ ی ی ی ی ی ی ی ییی...

 

فرستنده:
 

Delicious Delicious
۴ ۱۳۸۹ لينک دائمي

ی

ی ѐ ی ی ی ۲۰۰ یی ی . ѐی ی ی ڝی ی ی ی ی ی ҁ ی .

ی ی ی ی ϐ ی .
ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی .

ی ی Ԙ ǡ : ی ی ی ی Ԙی ϐ.

۱۱۶ ݘ یی ی ۸۵ ʝј ی ی یԡ ی یی ҝی ی ی ی ی ی .

ی ی ی یی ی ی ی ڝی ی ј . ی ѐ یی ی Ϙ ی ی ی ی .

:  

Share/Save/Bookmark

 

فرستنده:
 

Delicious Delicious

186 خبر در ۱۹ صفحه وجود دارد که شما صفحه ۱۵ را مشاهده مي کنيد. پنجشنبه ۶ آبان 1400

صفحه :  << قبلی  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 16  17  18  19      صفحه :  بعدی  >>