186 خبر در ۱۹ صفحه وجود دارد که شما صفحه ۱۴ را مشاهده مي کنيد. پنجشنبه ۶ آبان 1400

 
جستجو
جستجوی فيلم، کارگردان، بازيگر..:

fa en


سايت های سينمايی!
 

Find a birthday!


پيوندها
 
مجله ۲۴
آدم برفی ها
دیتابیس فارسی فیلم های سینمایی
کافه سينما
سينمای ما
سينمای آزاد
 

اخبار روز ايران

[ Yahoo! News Search ]

Search Yahoo! here
 
 [ Yahoo! ]options

۱۰ ۱۳۸۹ لينک دائمي

ی ی

ی ی
ی ǐ ی
ی
ی یҺ

  ی ݘѡ

: ی ی
: ی

ی ی ی ی:


ی ݘѡ

ی یʡ  ی ی . ی ی ی  ی   ی ی ی ی ی ѡ ݘ ی ی ی ی ی ی ی یʡ یی یϡ یی یϡ   ی ی . یی ژی ј یی ی ی Ԙ  ی ѐ یی ی ی ی ی ϡ یی ی ی ǐ یی ی ی...

 

فرستنده:
 

Delicious Delicious
لينک دائمي

یϻ

Әѻ

 ۹  ۱۳۸۹
/ ی  


ی ی یϻ ی یی ی ی ی Ә . ۱۹۱۷ یی ی ی ی ی ی ʡ ۱۹۷۵ .
ی ی ی ۱۹۱۷ یی ی ی ی ی ی . ѐ .


یی ی ی ی ی ی ی .
ی ی ژ ی ϡ ۱۹۳۷ ی ییی ی ی یϻ ی ی ԝی ی ی ǁی ۱۹۳۸ 䝘 ۱۹۳۹ ی ی ʻ ی ی ǻ ی ...

ی ی ی ی ۱۹۷۲ ی ۱۹۷۵ ۵۶ ی ی ییǻ .

ی ی : Ϙی ی ϐی ی یی ی ی ی ی ϐی ی . ی ѐی ی ی ی .

㝍ی : ی ی ی ی ی . ѐ ی ی ی ی ی ی ی . ی ی یی یی ...

 

فرستنده:
 

Delicious Delicious
۳ ۱۳۸۹ لينک دائمي

ی:  

ی ی ی

 یی  

(Bruno Bozzetto) ( ۳ ۱۹۳۸ ی یی) ی ѐ یی ی . ی یی ی یی ᝐ . ی یی ۱۹۵۸ یی ۲۰ ی .

ی ǘ ޝ ی ی 捘 ی ی ی (Mr. Rossi) ی یی ییی ی ی: ی ی ی ی (۱۹۷۶) یی ی ی ( ۱۹۷۷)
یی ی ی (۱۹۷۷) ی ی .

ی ی ی ی .(flash Animation) ی یی ی ی ی ی ی ی ی یی ی Ș ی ی ی ی ی   ییǻ ی ی ی ی .

ی

ی ԡ ʝی ی ی یی ی ٔ یی ی ی یٔ ییی ی ی ی .ی ()  (ی) ( ی ) ی ی ی .


ی ی ی ی
(frattini) یی ݘ ی ی ǘ . ǘ ی ی ی () .   --  
 یی ۱۹۵۸  ی یی    ی ی یی ی ی ی  . 

 ۱۹۶۰ ی ی ی ی . ی ی ی ی ی یی ی ی ی یی ی ی ی ی .

یی ی ی ی  " " (Mr. Rossi )  یی یی ی 3 ی ی ی یی یی .

۱۹۶۵ ی یییی یی . ی یی     vip my brother superman ۱۹۶۸ ی Allegro non Troppo ۱۹۷۶ ی یییی یی یی یی ϡ . ی ی یی ی ی ی یی ی ییی ی ی .... ی  

 

فرستنده:
 

Delicious Delicious
۲ ۱۳۸۹ لينک دائمي

ی ی ی

 
ǻ

 ۲  ۱۳۸۹

/ ی


ی ی ǻ ی ی . یی ی䝐 ی ˜ی ی (̝یی) . ۱۸۸۹ یی ϡ ۱۹۶۶ . ییݻ ی ی .

ǻ ی ی ۱۸۸۹ یی ی 仡 ی ی . یԡ 仡 ی یһ . ی ی یی ییی . ی ی ی ѐ ی ϐی .

    ǡ Ԙ  


ی ی . ی ی ȍی ѐ یϡ ی ی . ی ǡ ی ی .


ی یی ی         ѐ ی

ی یی ی ی         

ی ی ی         ی

 
ی ۱۶ ϡ یݻ ǘ . ی ԝ ԝ ԝ ی ޻ .
ی ی ʻ ی ی 䡝 ی یϡ ǁ .

۱۹۱۰ ی ی ی ԡ ی ییݻ . ی ی Ґ یӡ ی ی 䝁ѐ ی ی Ԑ یݻ ی ی یʻ . ی ѐ ѻ Ԙی ˜ی ی .

ی ی ی . ۱۹۱۲ ی یی ǡ یǡ ӡ یǡ ی ی . ی ϡ ی ی یԡ ی ی یی .

ǘ ۱۹۱۴ ݻ ی . یی ј ی. ۱۹۱۸ ی ی ی یی . ی ی ϐی ی ی ѡ ی ی ی ی. ی یی ی.

ǘی یϐ یʐ یی ѻ ǘ ǡ ѐ ی ͘ ی ی ȁیϡ ی ی ی ی ͘ ی ͘ ی ی .

ی ی ϡ ی یی 䝘 ی ͘ ی ی ی ѐ ی ی Ԙی ˜ی Ԙیی ی Ԙی . ۱۹۲۲ ۱۹۴۰ یی ȝی ǁ ...

 

فرستنده: Ԙ ی
 

Delicious Delicious
۲ ۱۳۸۹ لينک دائمي
ѐی ی ϐ   ی

۲ ۱۳۸۹

ی

ی ϐ ی   ȝǐی یی ϐ ѐ .

ѐی  ϐ یϐی ی ۱۵ ϐ ی ی ی с . ی ی ی ی ی ی ȝǐیӡ ی ی .

ی ی ی ی Ȼ ی ʻ ی یی یʝی ی ی . ی ی ۸۷ یی یی
.


 

فرستنده:
 

Delicious Delicious
۱ ۱۳۸۹ لينک دائمي

ی ی юیی Әѡ

ی

ی یی 


ی ی یی ʐ یی юی䝡 ی Ӂی (ی ی) ی یϝ.

э ی ی یϝ ی ϐی ی ѝی ی ی ۳۰ ی یی ی ʐی یی ی ی ǘی ی یی 坝. ی ی ی坝 ی - ی ی ی ϝی ǘی ی یϝ. ۳۰ ی ی ی ییǻ ѝ ی ی ی ǝی ی ԝیی یϝ.

ǻ ی ی ϝ

ǻ ی ۵۰ ی ی ǐэ ی ی یی ǝ ی ی ѝ ییی ی ی юی䝡 ی ی ی یҝ ی ی ی ی ی юیی ی. ᝝ ی ѐی یϐی یی ییی ی ی ϝیی ی یی یی юی ییϝ.

ی ی юی ی ی 坝ی ی ی ی ϝ. ی ی ی ޝ 䝻 ۱۹۹۹ ی ӝ ۲۰۰۱ ی ˜ی Ә ی ی ی ی ϝ یǝ ی ۲۰۰۴ ی یǝی Ӂییی ی ی ی یی ی ϝ. ی ی Ԙی ی ی ی ی ی ǻ ی.

ی ی ی ی ی ی یی юی䝻 ی ی ی ی ʝ ی ˜ی ی юی ϝ ی ۱۷ ی ی ۱۳ ی ی㝡 ی ѐی ی یی ی - ی И یی ی ǻ ی Ի (La pregunta de sus ojos) ی Ǎی ی ʝ - ی یی ی ی ی ی ی یی یی ʝ.

ی ی یی ی ی ʐی ی ی юی ʝ. ǻ ǐэ ᝝ یی ی ی ی юی䝡 юیی ی یϝ. ی ی ی ی ϝ.

ی ی یی ʝ ی ی ی ی ی ی ی ی Ӂییی یǻ ǘ ی ی ی ѝ ѐی یϝ ی ی ѝ ی ی ی ˜ی Ә . (ی͝: ǐ ی ی ی ی ی ی یϝ ی ǘ ی یی یϝ ѐ ʝ....)ی ی ی ی ԝ ی ی یϝ. ی یی ی ی ی ی ʘ  ی ӝ ҝ ی ی ی ی ʝ. ی ی ǘی یϝǎی ϐی ی ی - Ӂی杻 -   Temo ی ӝ Te Amo ی 㝻 یی یϝ. ی ۳۰ ی ی ϐی -   ۳۰ ی  ی - ی یی ی - ی یی э یی ی - ѝ ی ی یϝ

. ی یی ی ی ޝ ʝ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʝ ی ی Ӂی杻 ی坻 ϝ ی ӝ ییǝ ی ѐ ǐ ییǝ ѐی ѝیی ϐی ݘ ӝ ی ϝ. ѐی ǐی ی ی ییǝ ϝ. ϝی ݝ Ӂی杻 یʐ یی ی ی ییϝ. ی ی ی ϝ. ی ی ی ی Ӂی杻 یی ی ј с یی ی ʝ. ی с Ӂی杻 ی ی ۳۰ ی ی坻 ǝیϝ...

 

فرستنده:
 

Delicious Delicious
۲۹ ۱۳۸۹ لينک دائمي

ی ی ی ی

 

فرستنده:
 

Delicious Delicious
۲۹ ۱۳۸۹ لينک دائمي

یی

ی ی 

یی ییی ی

..یی


ی ی یی ی Eye یی ʡ ѐی ی ی DOKU.Arts ی یی یی - ییی . ی ی ی ی ی ی ی .

ی ژی . ی ییی ی ی ی ی . ی ی ژی یییی ѐیی ی ی . ۲۰۰۵ ی ی یییی ی ی . ی ی ϡ ی ی ی . ѡ ی ی ی یی ی .

  ی :       

ی ییی ی ی ی ی ی یی ی ی . ی ی ی ی ѐی ی ی ی ی . ییی یی ی ییی ی .

ی ی ی ی ی. ی Ґیی ی ی Ϙ ϐی ی ی ی. ј ی ی ی ϡ ی یی ی ی ی ی. ی ی ی ی یی ی یی ی ی. ی ی ی ϐی ی ی ی یی Ґیی ی ی ی ی...

 

فرستنده:
 

Delicious Delicious
۲۹ ۱۳۸۹ لينک دائمي

ی ǐ یی

ی ی ی ی یی


ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی ی Ԑ ییһ ی ی ј یی . ی ی ییی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ͘ی ی ی ی.

ی ی ی ʘی ی یی ی ییی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی䝐 ی ی ǐ ی ی ی .

ی Ԙ یی ی ϡ ی ی. یی ی ی یی ی ی یϡ یԘ ی ی ϡ ی Ȑی ǐ ی ی ی یی ی ی ѐ ی Ș...  

 

 

فرستنده:
 

Delicious Delicious
۲۷ ۱۳۸۹ لينک دائمي

ی    ی ѐ   ی ǁی

ی ǁی ی ѐی ی ی ی ی ѐی ی ی ی . ی ی ѐ یی ی ی .ی ی ی ی ی ی   ی یϐ ȍ ی ی ی . ی ی یی ی ی ی ی ی ی ǁی ی ی ی ی ی ǁی ی ی ی ی.

 

ی یی ی ی ی ǁی ј ʘی ی ی ی ی ی. یی ی ی ی یی ǁی ی ǁی ј  ی ی ی ی ییی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ییی ی یی ی ی .

 

ی ی ی یʐ یی یی ی΍ ϐی ی ی ی یی ی یی ی ѐی ی. ی ǐэ یی ی ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی ی ی ی ǁی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی  ی ی ی ی .


 

ی Ґ یԐ یی ی یی یی ی ی یی   ی ی ی ی . ی یی ʘی   ی ی یی ی یی ی ی. یی ی یԐ ی یی ی ی ی ی ی  ی ی Ϙی ی ی ی ی ی ی ی Ϙ јی Ϙ یی یی  Ϙی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ѐی ی ی ی ی ی ی. Ԙ ی ی یی ی Ϙی . ی ʐیی ی یی ی .

 

یی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی . ی یی یییی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی یی ی ǘ ǁی ی ی ی ی ǘ ی ی ی . ی ی یԐ یی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی  ی یԐ ʐی ی . ی یی ی ǁی ی ی ی. ی ی ی یی ی ی ی ǁی ǁی ی .

 

ǁی 䐡 ی ј ی . ی ی یی ی . ی Ϙی ѐ   ی ی ی ی ی ی ی .

 

ی ѐ یی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ǁی ی ѐ . ی ی Ә ی ی ی ی Ә ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ǁی .  : ی

 

 

فرستنده:
 

Delicious Delicious

186 خبر در ۱۹ صفحه وجود دارد که شما صفحه ۱۴ را مشاهده مي کنيد. پنجشنبه ۶ آبان 1400

صفحه :  << قبلی  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 15  16  17  18  19      صفحه :  بعدی  >>