186 خبر در ۱۹ صفحه وجود دارد که شما صفحه ۱۲ را مشاهده مي کنيد. پنجشنبه ۶ آبان 1400

 
جستجو
جستجوی فيلم، کارگردان، بازيگر..:

fa en


سايت های سينمايی!
 

Find a birthday!


پيوندها
 
مجله ۲۴
آدم برفی ها
دیتابیس فارسی فیلم های سینمایی
کافه سينما
سينمای ما
سينمای آزاد
 

اخبار روز ايران

[ Yahoo! News Search ]

Search Yahoo! here
 
 [ Yahoo! ]options

۳۱ ۱۳۸۹ لينک دائمي

 ی ݘ یی ی ی

ݘ ی

ی ی ی ی ی ی. ݘ ی᝘ϐی ی یی ی ی یϡ ی یی ی ی.

ݘی ی ی ی ی ϐی ی ی ییی ییϡ ی ی.

ϐیی ݘ ی ی ݘی ݘ ۱۹۱۳ ی ی. یی ݘ ی ی .

ی ی ݘ یǡ ی ی ی ݘ ی ی. ی ی ی : ی ی ی ی ی ی . ی ی Ԙ یی: ی ی ی ی. ی ی ی یی .

ݘ یی ی یϡ . ی ی ی ی ی ی ʡ ی ی ی ϡ ی یی ی ی ی یی. ی ی یی ی ی ی ی .

ی ی یی یǡ ی ی ی ی یϡ ی ی ی ی ی ی. ی ݘ ی ی یی یی ی ی .


ی یҡ ی ݘ یی ی ی ѐ ی یҡ ی ݘ یی ی  ی ѐ
ی ی


ݘ یی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ϡ ی ی . ی 坐یی Ԙ ی 䝐یی ی ی ی ی . ݘ ی ی یی یϐ ی .

یʝی ݘ ی ی ی ی ی ی ϐی . ی Ș ی . ی ی ی ϐی ݘǡ ی ی ۱۹۰۷ ۱۹۱۳ یی ی ی ی ی ...

یی ݘ

 

ݘ یی یԝی یی ǘ ی ی 㝐ی (یی) ی . ی ی ی ی ی ϡ ی ی ϐی ی یی یی .

ی ѐ ѐ ی یی ݘ ی ی ѐ ѐ ی یی   ݘ ی
 "ی " ی ی ݘǡ ی ی ی . ی ی ی ی . ی ی " " یϡ ی ی یی ی . ی یی ی Ԙ ی ϡ ی ی ی ϐی ی ʐ یی.

 

ی ییی ݘ ( ۱۹۹۱) ی ѐ ی ی ݘ ϡ " ݘ" ی . ی ǘی ϐی ݘ ی ی ی یϡ ی ی .

 

ݘ ی ییی ی یی یʝیی Ԙ Ґ یϐی ǘی . ی ی ی ѐی یی ی یی ی ѐ ی јӘی ݘ ...   

 

 

فرستنده:
 

Delicious Delicious
۲۸ ۱۳۸۹ لينک دائمي

ʝ ی ی ی Ș

ʡ ی

ی

ی ی ی ی یی ی . ی یѻ ی ی ی Ș . ی ی ʺ ی ی Ș.
:


ی ی ی ی ی ی ϻ ϡ ی ʝی ی ϐ ی Ș ѐ ی یی یی یی Ϻ ی ی Șی Ș ی ی . ی Ș ی . ی ی .

ی ی ی ی ی ی ϻ ϡ ی ʝی ی ϐ ی Ș ѐ ی یی یی یی Ϻ ی ی Șی Ș ی ی . ی Ș ی . ی ی ...


 

فرستنده:
 

Delicious Delicious
۲۷ ۱۳۸۹ لينک دائمي

   ѐ   ی  ی ی [۱۹] یی    ی ۲۰۰  Ԙ ԡ ی یی  یی  ی ی ی  ی یی  ی .[۲۰] ی یی   ی   یی ǘ ی[۲۰]  Ԙ ی   ی ǐ ی ی ی ی یی ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی ی  ʘ ی ی  ی Ԙ ی یی  ی  Ԙ ѐ ǘ  ی .ی   ی ϻ

ی ی ϻ Ԙ ی ی یҡ ی ی

ی ی ϻ ی یǝیی э ی ی ی−޻ ییј  ی ϡ یی یی ޝی ی ی .

 

ی ی ی ѡ ی ی ی ی ی ی ی یی ییی .

ی ی Ҙی یی ی ی:

ی ѐی ی ی ۝ ی . ǘ ȝیی ϐی ی ٔ э ی. یی ی ی ی ی ی ی ی ی.

 

ی ѻ ی یی ی ی ی ی ѡ ی ϡ یی: ی ی ی ی ی . ی ѻ  ی ی ی ϻ یی ی ی ی ی:

ی΍ی یی یی ی ǡ ی ȡ ی ی ی ی ی ϡ یʻ ! ی ی ی Ґ ی ی ی ی ی: . . .!

 

ی ی یی ی ی ی΍ ʡ ی ی ی ی ѐ ی ی ی. ی ϻ ی ی. یی یی ی یϡ یی ی ی ѐ ی ی ی ی Ԙ ی ی ی یϺ ی یی ...

ی ی ی ϻ ی ʻ ی ʻ ی ی ی یϡ ی ییی ی ی . ی ی. ی ی ییϡ ی ѐ ȡ ی .

̝ی ی ی ϡ ρѡ یی ی ی . ی ی ی ی ی ی یی ی ʿ

 

ی ی ی ϻ ј یϡ ی یی ی یی یی ی ییی ی ی ...   

 

فرستنده:
 

Delicious Delicious
۲۵ ۱۳۸۹ لينک دائمي

ی ј

ی ǐ ݘј ǐ :

ј ی ی ی : ی ی . ی ی یϡ ی ϡ ی ی ی ی !


 

فرستنده:
 

Delicious Delicious
۲۱ ۱۳۸۹ لينک دائمي

 (۱۳۵۱)

ѐ:

:

:

:

:

:

: ǘ Ԙ ǡ Ӂ ǡ


 
:

ϐ ϡ ϐ . ϐ . . ϐ .

ѐ Ϙ Ӂ ѐ Ϙ . ύ Ԑ .

 

فرستنده:
 

Delicious Delicious
۲۱ ۱۳۸۹ لينک دائمي
 ʝیی ی
ѐ ی ѐ
۱۳۸۹
/ ی

ی ی ѐ ی ѐ ی ۱۹۱۸ ѐ ی ی ی ی ی ی ی ۲۰۰۷ ۸۹ ی ѐ.

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی یԝ ی ی ی ! یی ی ی یی 捘 Ԙ ی ی Ϙی ی ی . ی ی یی 捘 ی . ی ی یǡ ѐ ϡ یی ژ ی ی یԡ یDž ی یی ی یی ی ی یی ی ی . ޘ ی .

ی ی ی ی ѻ ی ѐ


 

 

فرستنده:
 

Delicious Delicious
۲۰ ۱۳۸۹ لينک دائمي

ی ی

ی   : ی

ییی ی یӻ ی یǡ یی یӝ یی ی ʐی ی ی . ی ی ی ی ی ی .

● ی ی ی ی ۲۲ ۸۸ ی [ ی یی یی ی ] ی ی ǘی ǘیʻ ی ی.

ʻ ی ی ی: ǘی ǘیʻ ǡ ݡ Ȑ ݘ ǻ. 

ی ی ی ی : ͘ یی ѐی ϻ یی ی ی ی ی ی Ϻ э ی ی ʡ ݡ ی ѐی . ی䝘 یʐی ϡ ی یϐی ی Ϻ ی ی یی ջ ...

● ǐ ی ی [ی ی ی ی ی ی] ی یی ی ی یی :

ی ی یǘ یی ǘ ( ی ی یی) ...

ی ییی یǘ ییی ǘ ( ی ) ...

ی یǻ یی یǘ ی ǘ ی ǘی 㻺 ی ۲۲ ی ی .:

یی (ی یی ی) ی Ϙ ی ( یϐ Ә ی) ی ی ( ی) ی͝ی ...

 

فرستنده:
 

Delicious Delicious
۲۰ ۱۳۸۹ لينک دائميʝ ی:

ʝ ی (ی ی ی ی) : ǘ ی ی ی ی ی. یی ی ی. ǘ یی ی ی.

ی : ی ȁ ǘ یϿ! ʺ ʡ ییϿ ǐ یی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ییϿ!

ی ی ی : ی ی ییϡ ʡ ییϿ! ی ی ی ی ی یʝی ی ی Ͽ! Ȑ ǐ ی ی Ԙی ی...

 

فرستنده:
 

Delicious Delicious
۱۹ ۱۳۸۹ لينک دائمي

ی    

ی ی ی " " 

ی
۱ ی ۱۳۰۸ . ی ۍ ی یی ی ی ی ی یی ǐ. ی یٔ ی ی یی ی ی یی ی ی.

ٔ یʡ ی ݘ یی ی ی ی ی ی ی یڝ یی ی ی ی ی .

ی ی - ی ی - یی ی ی ȝی ی ی ی ϡ ϐی . ی ی ϡ ʘی ی ی Ԑی ϡ ی ی ی ی ی ی یی И ʡ ی ݘی ٔ ی ی .

ی ی ϡ ی ی یی . ی یٔ ی ԡ ی ی ی ٔ ی ی ٔ ی ی ϐѡ ی ی ی . ی ی . ی ی ی ی یی ѡ ی ҡ یٔ ییی . ی ی یی یی . یی ی ݝی ی ی ی .ی ی Әʡ ی ی ی ی Ǎیی ی ۱۳۶۸ ی ی ی ی ی ی.


ی ی ی ی یی یی ... ی㻡 یѻ 䘻 ѻ ... ی ییی ی .
ی یی ی ی ی ی یی ی ی...


 

فرستنده:
 

Delicious Delicious
۱۷ ۱۳۸۹ لينک دائمي

 ی

ی

ی ی ی ϐی ی ی ی ی Ͽ

  ۱۳۸۹/۰۴/۱۰

"ی ی" ی ی ǘ ی یی " ی" ی . یی ی یی ی ی یی " ϐی ی یی یϐ ی ی ".


ی ی ѐی "ی ی " یی ی ی . ی ǘ ی ی یی ی "ی" . ǐ ی ی ی ϡ Ǎ ی ی ی . ی ǘ ی ی ی ϡ "" ی ی ی .
 

                 

ی ی ی ی ϐی ی ی ی ی Ͽ
 
ی ۱۳۰۷ یی ی "ی" ی . یی ی ی ی . ϐی ۶۷ ی ی ی ϡ . ǐэ Ϙی یی ǘ ی ی ی ی ی ϐی ϐی ی ی ی . ی ی ی یԡ ی .
   

ی . ی ی ی ی ی . ی ی ی ϡ ی ѡ . ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ یی ʐی ی Ԙ ی ی...    
 

فرستنده:
 

Delicious Delicious

186 خبر در ۱۹ صفحه وجود دارد که شما صفحه ۱۲ را مشاهده مي کنيد. پنجشنبه ۶ آبان 1400

صفحه :  << قبلی  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 13  14  15  16  17  18  19      صفحه :  بعدی  >>